Klachtenformulier

Klachtenformulier

Heb je een klacht over de praktijk of een medewerker of een suggestie voor verbetering, vul dan dit klachtenformulier in. Onze klachtenfunctionaris neemt dan contact met je op.

Meer weten over onze klachtregeling? Klik op SKGE